Zonne-energie

Wat is de subsidieregeling SDE+?

De overheid heeft de Subsidieregeling SDE+ in het leven geroepen om de productie van duurzame energie te stimuleren. In 2017 stelt zij 2x een budget beschikbaar waaruit organisaties en instellingen subsidie kunnen krijgen voor het aanleggen van installaties voor duurzame energieproductie. Niet alleen voor zonne-energie, maar ook voor energie uit biomassa, geothermie, water en wind.

De regeling is bedoeld voor grootverbruikers met een aansluiting groter dan 3 x 80 A. De installatie moet minimaal 15 kWp zijn, dat is vergelijkbaar met zo'n 60 zonnepanelen.


Hoe werkt het?

De overheid gaat uit van een basisbedrag. Dit is wat het kost om hernieuwbare energie te produceren. Daar gaat een correctiebedrag vanaf. De geproduceerde energie heeft namelijk een waarde op de energiemarkt, dit is het bedrag dat u ontvangt van uw energiebedrijf, of bespaart op uw energierekening. Daardoor is de SDE+ bijdrage afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijs. Bij een hogere energieprijs ontvangt u minder subsidiebijdrage, maar tegelijkertijd brengt de opgewekte energie meer geld op. Het omgekeerde geldt bij een lagere energieprijs; de subsidiebijdrage gaat omhoog terwijl de opgewekte energie minder opbrengt.

Een rekenvoorbeeld

SDE+ basisbedrag € 0,117 per kWh
Correctiebedrag (marktprijs energie) € 0,033 per kWh
SDE+ bijdrage = 0,117 – 0,033 = € 0,084 per kWh

Stel: u heeft een installatie van 100.000 Wp, die jaarlijks 90.000 kWh oplevert.
De globale investering van deze installatie is € 80.000.

Ontvangst/besparing stroomtarief (0,033 x 90.000) € 2.970
Subsidiebijdrage SDE+ (0,084 x 90.000) € 7.560
Totale verdiensten (2.970 +7.560) € 10.530
Terugverdientijd installatie (80.000 / 10.530) 7,6 jaar
Bij een groter installatie kan de terugverdientijd onder de 7 jaar komen te liggen.

Het maximum basisbedrag per kWh is in de najaarsronde € 0,117.
Het correctiebedrag 2017 is voorlopig vastgesteld op € 0,033 per kWh.
De overheid stelt het correctiebedrag jaarlijks achteraf vast.