#

Met de winter in aantocht, is het een goed idee om zonneboilers te inspecteren. Daarmee voorkom je schade aan het systeem door bevriezing. En het zorgt ervoor dat het zonneboilersysteem goed blijft werken. Hier vind je 5 tips voor het controleren van zonneboilers.

Inspectie moet altijd door een erkende installateur gebeuren. Raadpleeg de handleiding van het zonneboilersysteem voor de juiste waardes.

Voer eens in de 2 jaar deze controles uit

1. Controleer de druk in het zonnecollectorsysteem

De druk lees je af van de manometer van de pompset. Is de druk te laag? Controleer het systeem dan op lekkage. Breng vervolgens met een vulpompkar en glycol het systeem weer op de juiste druk.

2. Controleer de druk van het expansievat

De voordruk van het expansievat mag niet meer dan 0,5 bar verschillen van de systeemdruk. Er mag alleen een expansievat zijn geplaatst dat geschikt is voor zonneboilersystemen.

3. Controleer de antivrieswaarde van het glycol

De antivrieswaarde controleren kan met een brixmeter of met een refractometer. Zijn de waardes te laag? Dan moet het systeem van nieuwe glycol worden voorzien. Let erop dat hetzelfde type glycol wordt gebruikt. Is er een ander type glycol gebruikt? Dan moet het hele collectorcircuit eerst geleegd worden. Gebruik perslucht om het systeem leeg te blazen.

4. Controleer de PH-waarde van het glycol

Met pH-teststrookjes meet je de pH-waarde van de collectorvloeistof. Vervang het glycol als de waarde te laag is. Let ook hier weer op het type glycol (zie tip 3).

Vernieuw eens in de 4 jaar het glycol

5. Spoel het systeem volledig en vervang de glycol

Eens in de 4 jaar is preventief onderhoud van het zonneboilersysteem gewenst. Gebruik een vulpompkar voor het spoelen en luchtvrij vullen van het systeem.


Bel ons 0523 272 278