#

Het eigen verbruik krijgt een ander correctiebedrag dan het terugleveringsdeel. Ook worden projecten onder en boven de 1 megawattpiek anders behandeld. Dat zijn de nieuwste wijzigingen die tijdens de voorjaarsronde 2018 voor de subsidie SDE+ gaan gelden.


Verschillende correctiebedragen voor eigen verbruik en teruglevering

De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van hernieuwbare energie en de marktwaarde van de geleverde energie: maximum basisbedrag – correctiebedrag. Het correctiebedrag hangt dus samen met de marktwaarde van de energie die je produceert. In de parktijk heeft energie die je teruglevert aan het energienet een andere waarde dan energie die je zelf gebruikt. Voor stroom die je zelf gebruikt heb je én voordeel van de energiekosten die je niet hoeft te betalen én je vermijdt energiebelasting, btw en overheidsheffingen. Omdat je dan meer financieel voordeel hebt, wordt bij ‘niet-netlevering’ nu een hoger correctiebedrag in mindering gebracht.

Onderscheid tussen projecten onder en
boven de 1 megawattpiek

Bij de de najaarsronde 2017 werd de splitsing in grotere en kleinere projecten al aangekondigd. Nu krijgen projecten vanaf 1 MWp een lager basisbedrag dan kleinere projecten. Het basisbedrag hangt namelijk af van de kostprijs van hernieuwbare energie. Grote projecten hebben schaalvoordeel. De kostprijs is bij die projecten dus lager. Daarom is het basisbedrag nu ook lager dan bij kleinere projecten. Projecten kleiner dan 1 MWp moeten binnen anderhalf jaar worden gerealiseerd. Dit is in 2017 al ingevoerd en blijft ongewijzigd.

Voorjaarsronde 2018 start 13 maart

Op 13 maart 2018 start de nieuwe subsidieronde van de SDE+. Er is opnieuw 6 miljard euro beschikbaar. De voorjaarsronde loopt tot en met 5 april 2018. Wil je subsidie aanvragen voor jezelf of voor een klant? Neem dan even contact met ons op. We kunnen je veel werk uit handen nemen.


Meer weten over de subsidieregeling SDE+?

Bekijk een rekenvoorbeeld

Wijzigingen najaar 2017

Brochure RVO

Zonnepanelen met radio

Bel ons 0523 272 278