#


Het basisbedrag voor zonnestroom gaat omlaag en kleine projecten moeten binnen 1,5 jaar gerealiseerd worden. Dat zijn de belangrijkste wijzigingen die tijdens de najaarsronde voor de subsidie SDE+ gaan gelden.

Basisbedrag zonnestroom gaat omlaag

In de categorie zon-PV gaat het basisbedrag van € 0,125 per kWh omlaag naar naar € 0,117 per kWh. In een brief aan de Tweede Kamer geeft Minister Kamp van Economische Zaken twee redenen voor deze verlaging.

  • De snelle kostendalingen voor zon-PV
  • Een toename van de schaalgrootte van projecten

Grote projecten hebben schaalvoordeel. Met de verlaging van het basisbedrag wil de minister voorkomen dat een deel van de projecten meer susidie ontvangt dan nodig is. Het nieuwe basisbedrag is berekend door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN).

En kleinere projecten dan?

Kleinere projecten gebruiken de geproduceerde elektriciteit deels zelf. Daardoor is er voor kleinere projecten voordeel in de energiebelasting die niet betaald hoeft te worden. Het ECN heeft een optie uitgewerkt om de categorie zon-PV te splitsen in projecten kleiner dan 1 MW en grotere projecten. Hievoor zouden dan verschillende basisbedragen gaan gelden. Minister Kamp noemt het maken van onderscheid ‘… een mogelijkheid die voor de SDE+ 2018 beter onderzocht moet worden. Op dit moment is deze optie nog onvoldoende uitgewerkt.’

Kleinere projecten binnen 1,5 jaar realiseren

Zon-PV projecten kleiner dan 1 MW moeten binnen 1,5 jaar na toekenning van de subsidie gaan produceren. Dat was voorheen 3 jaar. In de praktijk is gebleken dat veel projecten niet werden gerealiseerd terwijl aan deze groep relatief veel subsidie werd toegekend. Het terugbrengen van de realisatietermijn moet zorgen voor:

  • Minder beslag op budget door projecten die niet gaan produceren
  • Grotere kans dat kleinere projecten bijdragen aan de doelstellingen uit het Energieakkoord

‘Op basis van signalen uit de sector is de verwachting dat een realisatie binnen anderhalf jaar voor deze projecten haalbaar is‘, aldus minister Kamp.

Opnieuw 6 miljard euro subsidie beschikbaar

Tijdens de najaarsronde 2017 van de SDE+ is er opnieuw een budget van 6 miljard beschikbaar. Samen met de 6 miljard uit de voorjaarsronde komt dat op een totaal van 12 miljard voor 2017, 3 miljard meer dan in 2016. De Rijksoverheid ziet de SDE+ namelijk als het belangrijkste instrument om de doelen van het Energieakkoord in 2020 te halen. De najaarsronde staat open van 3 oktober tot 26 oktober 2017.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland


Meer weten over de subsidieregeling SDE+?

Hoe werkt het?

Eenvoudig subsidie aanvragen

Categorie zon PV sde+